Forms & Formats

Category Name Published On
घरायसी बायोग्यास प्लाण्टका लागि अनुदान आवेदन फाराम 2018-10-09
बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण÷जडान सम्बन्धि बिक्रि सम्झौता 2018-10-09
बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण- जडान सम्पन्न फोटो विवरण 2018-10-09
प्रत्याभूति (ग्यारेण्टी) कार्ड -Biogas 2018-10-09
बिक्री पछिको सेवा (ASS) प्रतिवेदन- Biogas 2018-10-09
बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण कार्य सम्पादन फाराम 2018-10-09
ग्रामिण समुदायीक सौर्य खानेपानी वितरण प्रणाली आयोजनाको लागि आवेदन फाराम 2018-10-03
Application form For Power Output and Household Verification Inspector for monitoring of Pico/Micro/Mini Hydro Plants 2018-09-13
Solar साना/घरेलु सौर्य विधुत प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम 2018-09-13
नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित उद्यम÷व्यवसायको माग संंकलन फारम 2018-08-22
MRP Format for Solar Irrigation 2018-08-21
सुधारिएको फलामे चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
रकेट/ग्यासीफायर चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
संस्थागत सुधारिएको चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13
तापीय ग्याँसीफायर प्रणालीको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-08-13