Forms & Formats

Category Name Published On
Bioenergy लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट प्रतिबद्दता 2019-10-21  
Bioenergy : लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तथ्यांक संकलन सम्बन्धि फाराम 2019-10-21  
Community Electrification लागत साझेदारीमा जिर्ण लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको सुद्दढिकरणको लागि आवेदन–फारम 2019-09-19  
Community Electrification Outline for Improvisation Report Preparation 2019-09-19  
Bioenergy लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा 2019-09-03  
Bioenergy Statistics related to cooking in local level 2019-09-03  
आर्थिक लगानी प्रतिवद्धता सम्बन्धमा 2019-08-29  
नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित लिप्ट सिचाइ माग संंकलन फारम 2019-08-29  
नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित नयाँ उद्यम÷व्यवसायको माग संंकलन फारम 2019-08-29  
Biomass कृषिमा आधारित डेरी र लोक्ता प्रोसेसिङका लागि लागत साझेदारीमा संस्थागत ग्यासिफायर जडान गर्नको लागि पूर्व संभाव्यता अध्ययन फाराम 2019-08-24  
Biomass जैविक उर्जा मार्फत ग्याँसीफायर तापीय प्रणाली जडानका लागि पूर्व संभाव्यता अध्ययन फाराम 2019-08-24  
Biomass १५०० मिटर भन्दा माथि उचाइका दलित, जनजाति, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई धुँवामुक्त घर कार्यक्रम अन्तर्गत दुइरतिन मुखे सुधारिएको चुलो जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2019-08-24  
Biomass दलित, जनजाति, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई धुँवामुक्त घर कार्यक्रम अन्तर्गत Portable Mettalic चुलो जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2019-08-24  
Biogas ठूला बायोग्यास निर्माण तथा जडानका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन फाराम 2019-08-22  
Solar दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतका लक्षित बर्गका लागि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सौर्य बिद्युत प्रणाली जडानको लागि निवेदन 2019-08-21