Forms & Formats

Category Name Published On
Bioenergy यस केन्द्र मार्फत् हरित जलवायु कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा साझेदारी गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरुका लागि आशय पत्र सहितको माग संकलन फारम 2023-08-09  
Bioenergy संस्थागत_व्यावसायिक_सामुदायिक वायोग्यांस प्रविधि जडान गरिपाउँ भन्ने बारे आ. व. २०८०-८१ 2023-07-26  
संस्थागत_व्यावसायिक_सामुदायिक वायोग्यास प्रविधिको लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा आ. व. २०८०-८१ 2023-07-26  
Energy Efficiency ऊर्जा दक्ष विद्युतीय पंखाको प्रवर्द्दन मार्फत ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोगको माग फारम 2023-07-26  
Energy Efficiency Demand Form for Energy Audit and Energy Management System Plan 2023-07-26  
Bioenergy जैविक ऊर्जाबाट तापीय ऊर्जाको प्रयोजनकोे लागि आवेदन फाराम 2023-07-25  
Bioenergy जैविक ऊर्जामा आधारित संस्थागत सुधारिएको चूलो जडानका लागि निवेदन 2023-07-25  
Bioenergy ठुलो बायोग्यास प्लाण्ट (व्यवसायिक/संस्थागत/सामुदायिक) को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन आवेदन फारम २०८०/८१ 2023-07-25  
Bioenergy फलामे सुधारिएको चुलो जडानको लागी निवेदन 2023-07-25  
Bioenergy फलामे सुधारिएको चुलो जडानको लागि लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा 2023-07-25  
Bioenergy विद्युतीय चुलोको लागि आवेदन फारम 2023-07-25  
Bioenergy विद्युतीय चुलोको लागि लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिवद्धता सम्बन्धमा आ. व. २०८०-८१ 2023-07-25  
Bioenergy संस्थागत सुधारिएको चुलो र ग्यासिफायर प्रविधिको लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा आ. व. २०८०-८१ 2023-07-25  
Solar and Wind कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्प जडानको आवेदन फाराम 2023-07-21  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नभएका क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्ता पत्र 2023-07-21