Forms & Formats

Category Name Published On
Biomass कृषिमा आधारित डेरी र लोक्ता प्रोसेसिङका लागि लागत साझेदारीमा संस्थागत ग्यासिफायर जडान गर्नको लागि पूर्व संभाव्यता अध्ययन फाराम 2019-08-24  
Biomass जैविक उर्जा मार्फत ग्याँसीफायर तापीय प्रणाली जडानका लागि पूर्व संभाव्यता अध्ययन फाराम 2019-08-24  
Biomass १५०० मिटर भन्दा माथि उचाइका दलित, जनजाति, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई धुँवामुक्त घर कार्यक्रम अन्तर्गत दुइरतिन मुखे सुधारिएको चुलो जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2019-08-24  
Biomass दलित, जनजाति, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई धुँवामुक्त घर कार्यक्रम अन्तर्गत Portable Mettalic चुलो जडानको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन फारम 2019-08-24  
Biogas ठूला बायोग्यास निर्माण तथा जडानका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन फाराम 2019-08-22  
Solar दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतका लक्षित बर्गका लागि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सौर्य बिद्युत प्रणाली जडानको लागि निवेदन 2019-08-21  
Solar सौर्य फोटोभोल्टायक लिफ्ट सिंचाई प्रणाली माग फारम (सामुदायिक सिंचाई ) 2019-08-21  
Solar फोटोभोल्टायक लिफ्ट सिंचाई प्रणाली माग फारम (ब्यक्तिगत वा निजि कम्पनी) 2019-08-21  
Solar ग्रामिण क्षेत्रका पाठशाला, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक वा सरकारी अस्पतालहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2019-08-21  
Solar Demand Letter and PFS for Roof Top Solar 2019-08-21  
Solar विद्युत पहुँच नभएका गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2019-08-21  
Solar विद्युतको पहुँच नभएका क्षेत्रका सडक घुम्ती लगायतका दुर्घटनाग्रस्त स्थलहरु र सार्वजनिक स्थलहरुमा सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2019-08-21  
Solar Application Form for Listing of Companies for Institutional Solar Applications 2019-07-30  
Solar Application Form for Listing of Companies for solar domestic application 2019-07-30  
Biogas Application form for Shortlisting of Competent Companies for Construction, Installation and After Sales Service of Large Biogas Plants (Above 12 m3 up to 100 m3) 2019-07-19