Forms & Formats

Category Name Published On
Community Electrification MHP - Additional Subsidy Application Forms and Formats 2019-03-12  
Community Electrification MHP - Selection Criteria for Additional Subsidy 2019-03-12  
Biogas बायोग्याँस कर्जाको लागि आवेदन फारम 2019-01-02  
Biogas बायोग्याँस कर्जाको लागि वित्तिय संस्थाहरुको छनौटका प्रमुख मापदण्डहरु 2019-01-02  
Biogas केन्द्रको बायोग्यांस कर्जा लगानी प्रकृयाहरु 2019-01-02  
Biogas बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण गर्न ईच्छुक उपभोक्ताहरुको नामावली विवरण भर्ने फारम 2019-01-02  
Solar संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७५\७६ 2018-11-27  
Solar Subsidy Application Form for Individually Managed Solar Irrigation Project 2018-11-25  
Solar Format for DFS of individually managed irrigation project 2018-11-25  
Biomass सुधारिएको फलामे चुलाको लागि अनुदान आवेदन फारम 2018-10-28  
Biogas घरायसी बायोग्यास प्लाण्टका लागि अनुदान आवेदन फाराम 2018-10-09  
Biogas बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण÷जडान सम्बन्धि बिक्रि सम्झौता 2018-10-09  
Biogas बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण- जडान सम्पन्न फोटो विवरण 2018-10-09  
Biogas प्रत्याभूति (ग्यारेण्टी) कार्ड -Biogas 2018-10-09  
Biogas बिक्री पछिको सेवा (ASS) प्रतिवेदन- Biogas 2018-10-09