Updates

Title Published On Attachment
पिको, लघु तथा साना जलबिद्युत आयोजनाहरुको अन्तिम किस्ता दावी गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2020-09-14  
ONE YEAR GUARANTEE CHECK FOR MICRO HYDRP /PICO HYDRO PLANTS and Recommendation letter 2020-09-14  
OYGC Remaining MHP Project List 2020-09-14  
विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2020-09-13  
कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्पिङ्ग प्रणाली जडानको लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना 2020-09-05  
कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्प जडानको आवेदन 2020-09-05  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कारका लागि आवेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2020-09-02  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2020-08-24  
विद्युत पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन 2020-08-12  
विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2020-08-12  
विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2020-08-12  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कारका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना 2020-08-01  
Invitation to comment on proposed Gold Standard Projects 2020-07-30  
Key Project Information_4 PAs 2020-07-30  
Gold Standard Project Design Document _Biogas PA-1_V.01 2020-07-30