Notices

Title Published On Attachment
पिको, लघु तथा साना जलबिद्युत आयोजनाहरुको अन्तिम किस्ता दावी गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2020-09-14  
OYGC Remaining MHP Project List 2020-09-14  
विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2020-09-13  
कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्पिङ्ग प्रणाली जडानको लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना 2020-09-05  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कारका लागि आवेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2020-09-02  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2020-08-24  
विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2020-08-12  
विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2020-08-12  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कारका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना 2020-08-01  
Invitation to comment on proposed Gold Standard Projects 2020-07-30  
Procurement Expert_Public Notice on Procurement Contract 2020-07-29  
SREP_PIU staffs_Public Notice on Procurement Contract 2020-07-29  
Call for Consulting Services, Project Implementation, Solar Energy Programme, KFW 2020-07-26  
बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2020-07-26  
विधुतको पहुँच नपुगेको सार्वजनिक संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना 2020-07-21