Notices

Title Published On Attachment
Testing and Commissioning (T&C) of Approximately 80 Institutional/Community Biogas Plants 2019-11-18  
पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडानको लागि आवेदन आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना 2019-11-12  
RFP Notice Awareness Creation, Orientation, Empowerment, Assessment and Monitoring of Biogas Plants in Earthquake Affected area 2019-11-03  
Invitation for Bids For “Supply and Delivery of Stationary, Kitchen and Toiletry Items at AEPC” 2019-11-03  
लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-10-21  
सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको सेवाको लागि तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने मान्यता प्राप्त कम्पनीको सुची (प्रथम लट ) प्रकाशित गरिएको सूचना 2019-10-18  
सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको सेवाको लागि तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने मान्यता प्राप्त कम्पनीको सुची (प्रथम लट ) 2019-10-18  
POHV सम्बन्धि सूचना 2019-10-18  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति , जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सुचि (प्रथम लट) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2019-10-04  
Invitation for Electronic Bids-Supply, Delivery Installation, Testing & Commissioning of Electro Mechanical Equipment for Maure Khola MHP and Rani Gad MHP 2019-10-04  
सौर्य ऊर्जा प्रणालीहरुको स्थलगत प्राविधिक चेक जाँच गर्न प्राविधिकहरुको रोष्टर लिष्ट तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2019-09-18  
लागत साझेदारीमा जिर्ण लघु जलबिद्युत आयोजनाहरुको सुद्दढीकरणको लागि आहवान सम्बन्धी सूचना 2019-09-17  
सामुदायिक विद्युतीकरण शाखा अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2019-09-17  
लागत साझेदारीमा तराईका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनको लागि गुइठा/गोबर को विस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरु बाट माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2019-09-03  
उत्पादनमुलक ऊर्जा प्रयोग सम्बन्धि निवेदन आहवानको सूचना 2019-08-29