Notices

Name Published On Attachment
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको अधिकतम मूल्य सुची (MRP) पेश गर्ने सूचना भूलसुधार गरिएको सम्बन्धमा 2018-08-06
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको अधिकतम मूल्य सुची (MRP) पेश गर्ने सूचना अव्हान सम्बन्धमा 2018-08-05
सामुदायिक विधुतीकरण शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्वन्धि संशोधन सूचना 2018-08-03
वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्दन केन्द्रको सेवा करार सम्बन्धि सूचना 2018-08-01
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (SREP- ESS Verification and Monitoring ) 2018-08-01
सूचना भुल सुधार गरिएको सम्बन्धमा 2018-07-30
Notice for Stakeholder Feedback Round_Nepal Biogas Support Programme-PoA 2018-07-29
जैविक ऊर्जा शाखा अन्तर्गत का विविन्न कर्यक्रमहरु को कार्यन्बयन का लागी आबेदन सम्बन्धि सूचना आ. ब ७५ -७६ 2018-07-26
लघु तथा साना जलविधुत आयोजनाहरु निर्माणको लागि निवेदन आह्वान गरिएको सूचना 2018-07-25
सम्पन्न हुन नसकेका पुराना लघु जलविधुत आयोजनाहरुले थप अनुदान माग गर्ने सम्वन्धि सार्वजनिक सूचना 2018-07-25
सुधारिएको पानीघट्ट जडानको लागी निवेदन आह्वान गरिएको सूचना 2018-07-25
सौर्य ऊर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2018-07-25
बायोग्यास (गोबरग्यास ) प्लान्ट जडानको लागि निवेदन आव्हान गरिएको सूचना 2018-07-24
RERA Interview Result 2018-07-09
Detailed Feasibility Study of Solar Mini-grid Projects Cluster#2- Dailekh, Rolpa, Palpa 2018-07-02