Notices

Title Published On Attachment
Detail Feasibility Study of Tumkot khola MHP, 40kW, Humla and Thulo Khola MHP, 11kW Humla 2020-12-01  
Invitation for Bids- Construction of 100kWp Solar Mini Grid system at Tilagufa Municipality -4, Ranchuli of Kalikot District 2020-11-27  
Invitation for Bid: Jalchauke Rural Solar Drinking Water Project 2020-11-26  
Invitation for Bids- Design, Supply, Erection,Installation, Testing and commissioning of Transmission pipeline and Electro- Mechanical System- RSDWP 2020-11-18  
Invitation for Sealed Quotation- Design, Supply, Erection,Installation, Testing and commissioning of Transmission pipeline and Electro- Mechanical System- RSDWP 2020-11-18  
Invitation for Bids- Design, Supply, Erection,Installation, Testing and commissioning of Transmission pipeline and Electro- Mechanical System of Lispati Mandar Khola RSDWP 2020-11-18  
जग्गा बहालमा लिने सूचना 2020-11-14  
बोलपत्रहरु सम्बन्धी ब्यबस्थाहरु संसोधन गरिएको सूचना 2020-11-14  
Design, Supply, Erection, Installation, Testing and Commissioning of Transmission Pipeline and Electro- Mechanical System of Rural Solar Drinking Water Project 2020-11-12  
Design, Supply, Erection, Installation, Testing and Commissioning of Transmission Pipeline and Electro- Mechanical System of Rural Solar Drinking Water Project- II 2020-11-12  
सेवा करारको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2020-11-11  
Finance Expert - नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 2020-11-06  
सौर्य ऊर्जा सम्वन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सूचि (सम्झौता नवीकरण ) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना । 2020-11-05  
संस्थागत एवं सामुदायिक सौर्य कुकर तथा ड्रायर जडानका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2020-11-04  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देश 2020-11-03